Indboforsikring – hvad dækker en indboforsikring?

Med en indboforsikring får du dækket dine personlige ejendele, hvis du har indbrud eller der sker skade på dit indbo i forbindelse med en skade på dit hus.  En indboforsikring kan være ret omfattende og dækker mange af dine ejendele i en lang række tilfælde, både i hjemmet og når du rejser. Indboforsikringen indeholder også en ansvarsforsikring med retshjælp  og vil ofte også give dig ret til psykologisk krisehjælp i særlige situationer.

Find den bedste indboforsikring

Tid Til Forsikring giver dig:

 • En forsikringspakke skræddersyet til dine behov
 • Det bedste selskabsmatch til den rigtige pris
 • En proces, der er nem, hurtig og gratis
Få hjælp til at finde den rigtige indboforsikring

Hvem dækker indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker dig og din husstand.

Din husstand forstås i denne sammenhæng som dig og sin ægtefælle/samlever og jeres børn. Det gælder også dine eventuelle delebørn, hvis de har folkeregisteradresse hos dig.

Eventuelle udeboende børn kan også være omfattet af din indboforsikring. Hos nogle selskaber er dine og din ægtefælles/samlevers udeboende børn under 21 år dækket, hvis de bor alene og ikke har børn. Hos andre selskaber dækkes udeboende børn under 18 år, uanset om de bor sammen med andre.

Har du en ægtefælle/samlever, der er flyttet til plejehjemsbolig eller beskyttet bolig, vil han/hun hos langt de fleste selskaber også være dækket af din indboforsikring.

Hvor dækker indboforsikringen?

Forsikringen dækker i og ved jeres helårsbolig. Den kan også dække i jeres fritidshus, campingvogn, telt, båd mv, men kun når tingene er medbragt, og du selv er til skade, når skaden opstår.

Ved flytning vil de fleste forsikringsselskaber dække på begge adresser. Nogle selskaber dækker i 3 måneder, andre i 1 måned.

Din indboforsikring vil typisk også indeholde en bagagedækning, der dækker under rejser og ophold i udlandet i op til 3 måneder.

Hvad er omfattet af indboforsikringen?

Der er næsten ingen forskel på, hvad forsikringsselskaberne anser som omfattet af indboforsikringen.

Du kan derfor regne med. at indboforsikringen dækker alt almindeligt indbo, herunder møbler, tøj, hårde hvidevarer og andet, der hører til en privat boligs normale udstyr og husholdning. Det samme gælder særligt indbo som it-udstyr, mobiltelefoner, ure, pelse, kunstværker mv, der på grund af deres omsættelighed er særlig eftertragtede ved tyveri.

Har du særligt dyre designermøbler, kunstværker eller andre værdier kan det hos nogle selskaber være en betingelse for dækning, at du har meddelt dette til selskabet på forhånd – enten da du tegnede forsikringen eller da du anskaffede værdigenstandene.

Indboforsikringen omfatter også værdigenstande som mønt- og frimærkesamlinger, smykker, ædelstene, perler og ting af guld, platin eller sølv. Også rede penge, værdipapirer, ubrugte frimærker, møntkort mv. er omfattet.

Husk, at det altid kan lette skadebehandlingen, hvis du har dokumentation for dele ejendele.

Hvornår dækker indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker i stort set alle de tilfælde, hvor der kan ske skade på dine ting. Herunder kan du se de situationer, forsikringsselskaberne typisk vil dække.

 • Brand

  Dine genstande er dækket i tilfælde af brand, direkte lynnedslag og pludselig tilsodning. Enkelte selskaber dækker også pludselig tilsodning fra levende lys og madlavning.

 • Elskader

  Dine genstande er dækket i tilfælde af kortslutning, overspænding, induktion mv. Hos enkelte selskaber er der en særlig selvrisiko knyttet til skader opstået i disse situationer.

 • Pludselig udstrømning af væsker

  Sker der brud på radiatorer, kedler, vandhaner, skjulte rørinstallationer o. lign, dækker indboforsikringen skader på dine ting.

 • Storm

  Forsikringen dækker skade på dit indbo, der opstår ved stormskade eller anden pludselig skade på bygningen. Det gælder også ved voldsomt skybrud eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. Der er dog stort set ingen selskaber, der dækker skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Der er også en del selskaber, der har forhøjet selvrisiko ved skybrudsskader.

 • Køle- og dybfrostskader

  Oplever du strømafbrydelse til dit køleskab eller dybfrostanlæg, erstatter indboforsikringen skader på de varer, der måtte være opbevaret i anlægget.

 • Tyveri

  Dine ting erstattes, hvis de stjæles ved indbrud i en forsvarlig aflåst bygning eller lokale. Det samme gælder tyveri fra aflåste biler, campingvogne, telte og både, når voldeligt opbrud kan konstateres. En del selskaber dækker også tyveri fra biler, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres.

  Forsikringen dækker også ved røveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge vold og ved overfald.

  Tricktyveri, hvor en eller flere ukendte personer får adgang til din bolig under falsk dække og stjæler eller franarrer ting, er også omfattet. Det samme gælder ran og tasketyveri under forudsætning af, at tyveriet blev bemærket af dig eller andre i gerningsøjeblikket, og der blev råbt om hjælp.

  Endelig dækkes tyveri af aflåste cykler med stelnummer og hærværk i forbindelse med forsøg på tyveri af aflåste cykler med stelnummer.

 • Hærværk

  Indboforsikringen dækker hærværk på ting, der befinder sig i og ved helårsboligen.

 • Færdselsuheld

  Indboforsikringen dækker skade på ting som følge af færdselsuheld, det vil sige ved påkørsel, sammenstød og væltning. Det er kun enkelte selskaber, der erstatter skader på cykler ved færdselsuheld.

 • Psykologisk krisehjælp

  Hos mange selskaber giver indboforsikringen ret til psykologisk krisehjælp ved brandskader, der har kostet menneskeliv eller ved skader, hvor der har været fare for menneskeliv. Som hovedregel vil der også være ret til psykologisk krisehjælp ved røveri, vold eller overfald.

 • Ansvarsforsikring

  Indboforsikringen indholder også en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du forvolder skade på andre personer eller andres ting. Stort set alle selskaber har en maksimumsum pr. forsikringsbegivenhed på 10 mill. kr. for skade forvoldt på andre personer og på 2 mill. kr. for skader forvoldt på andres ting eller dyr.

 • Retshjælp og id-tyveri

  Hos alle selskaber indeholder indboforsikringen en dækning for retshjælp. Mange selskaber dækker også, at summer for retshjælp kan udvides til 2. instans, hvis man har fået væsentlig medhold ved 1. instans.

  Det er også helt almindeligt, at man kan få hjælp og rådgivning i forbindelse med id-tyveri. Hos nogle selskaber forudsætter denne dækning dog, at man er helkunde eller fordelskunde i selskabet.

Tilvalg til indboforsikringen

Forsikringsselskaberne tilbyder forskellige tilvalgsmuligheder til indboforsikringen. Der kan være ret stor forskel på tilvalgsmulighederne fra selskab til selskab. De mest almindelige kan du se nedenfor

 • Glas- og kummeforsikring (sanitetsforsikring)

  Dækningen omfatter glas, der er monteret som bygningsdele samt WC-kummer, bideter, håndvaske og badekar. Har du denne tilvalgsdækning vil du hos de fleste selskaber ikke blive opkrævet en selvrisiko, selv om indboforsikringen er tegnet med en selvrisiko generelt.

 • Pludselig skade

  Dækker pludselig skade på dine ting, det vil sige skade på dine ting, når skaden er sket på et bestemt tidspunkt og ikke over et tidsrum. Tilvalgsdækningen vil typisk dække i Danmark og under rejser uden for Danmark i op til 3 måneder og vil hos mange selskaber også omfatte lånte og lejede ting.

 • Elektronikskade

  Elektronikskadedækningen dækker pludselig skade på dine elektroniske ting. Det gælder også funktionfejl på de elektriske ting og pixel-fejl på fladskærme mv. De fleste selskaber erstatter ting, som er mindre end 4 år gamle, til nyværdi.

  Køber du elektroniske ting i varehuse o. lign. vil du ofte blive tilbudt samtidigt køb af elektronikskadedækning for det pågældende produkt. Det vil i langt de fleste tilfælde ikke kunne betale sig. Med en elektronikskadedækning på din indboforsikring har du dækket alle dine apparater under en og samme forsikring.

Find den bedste indboforsikring

Tid Til Forsikring giver dig:

 • En forsikringspakke skræddersyet til dine behov
 • Det bedste selskabsmatch til den rigtige pris
 • En proces, der er nem, hurtig og gratis
Få hjælp til at finde den rigtige indboforsikring