Bilforsikring – hvad dækker en bilforsikring?

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til din bil. Ansvarsforsikringen dækker det ansvar, du som fører måtte pådrage dig, hvis du bliver involveret i en ulykke. Langt de fleste vælger også at have en kaskoforsikring, der med visse begrænsninger erstatter de skader, der måtte kommer på din bil ved uheld. Der er desuden en række mulighed for at tilpasse kaskoforsikringen gennem tilvalg. Nedenfor kan du læse mere om, hvad bilforsikringen dækker.

Find den bedste bilforsikring

Tid Til Forsikring giver dig:

 • En forsikringspakke skræddersyet til dine behov
 • Det bedste selskabsmatch til den rigtige pris
 • En proces, der er nem, hurtig og gratis
Få hjælp til at finde den rigtige bilforsikring

Ansvarsforsikringen – basisdækninger

Ansvarsforsikringen dækker, når den eller de personer, der er opført på policen, benytter bilen. Forsikringen dækker også, når den lovligt benyttes af andre, dvs. personer, du har lånt bilen til, eller virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation.

Forsikringen dækker i EU-landene og i lande tilsluttet grøntkortordningen.

Forsikringen dækker skader, der forvoldes, når bilen benyttes både indenfor og udenfor færdselslovens område. Forsikringen dækker også skader, der forvoldes med påhængskøretøj, hvis bilen er registreret med trækkrog.

Langt de fleste selskaber dækker også skader på passagerers person eller ting. Bemærk, at føreren ikke er dækket, med mindre der er tilkøbt kaskoforsikring med førerulykke.

Prisen på ansvarsforsikringen vil hos nogle selskaber stige, hvis der sker skader. Hos andre selskaber vil prisen falde ved skadesfri kørsel.

Kaskoforsikringen – basisdækninger

Kaskoforsikringen dækker de udgifter, der er forbundet med at reparere din bil efter et uheld. Du skal dog selv betale det beløb, du valgte som selvrisiko, da du tegnede forsikringen. Hvis bilen var fabriksny ved indtegning og mindre end et år gammel, vil du få fuld nyværdierstatning, hvis reparationsomkostningerne overstiger mere end 50 % af bilens nyværdi.

Er skaden på din bil dækningsberettiget, betaler forsikringen også for transporten til nærmeste værksted eller til et af forsikringsselskabets aftaleværksteder.

Stort set alle selskaber er medlem af Rødt-Kort-ordningen. Det indebærer, at kaskoforsikringen dækker redning og vejhjælp uden for Danmark.

Kaskoforsikringen indeholder også en retshjælpsforsikring, hvor du får dækket dine omkostninger, hvis du er part i en retssag i din egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil.

Tilvalg til kaskoforsikringen

Forsikringsselskaberne tilbyder forskellige tilvalgsmuligheder til kaskoforsikringen. Der kan være ret stor forskel på tilvalgsmulighederne fra selskab til selskab. De mest almindelige kan du se nedenfor

 • Vejhælp

  Har du tilkøbt vejhjælp, kan du assistance til en række praktiske ting, hvis du får problemer med bilen, når du kører i Danmark. De almindeligste ydelser er

  Starthjælp

  Døroplukning

  Videretransport af fører og passagerer, hvis bilen ikke kan køre videre

  Bugsering af bilen

  Hjælp ved driftstop og nedbrud, når bilen ikke kan køre videre

  Hjulskift

  Udbringning af brændstof

  Bjergning/Fritrækning

  Persontransport ved sygdom

  Transport af passagerer og bil, hvis føreren er syg og der ikke er andre til at føre bilen

 • Udvidet glasdækning

  Med udvidet glasdækning kan du få repareret bilens forrude. Skal forruden udskiftes, vil du hos de fleste selskaber dog selv skulle dække en del af beløbet. Bilens øvrige glas (sol- og glastag dog undtaget) dækkes af de fleste selskaber uden opkrævning af selvrisiko.

 • Førerdækning

  Med en førerdækning vil forsikringsselskabet erstatte dig skader på din person.

  En række selskaber udbetaler erstatning i henhold til erstatningsloven. Det indebærer, at du får erstatning fort tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, behandlingsudgifter, svie og smerte, invaliditet (varigt mén) samt begravelseshjælp og erstatning for tab af forsørger.

  De øvrige selskaber udbetaler erstatning i henhold til ulykkesdefinitionen, hvilket lige som i ulykkesforsikringen indebærer, at du får erstatning for varigt mén eller død som følge af en pludselig udefra kommende hændelse.

 • Friskade

  Med en friskadedækning vil du ikke blive opkrævet selvrisiko, hvis skaden opstår ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri eller ved nedstyrtede genstande. Typisk vil du også undgå prisstigninger efter en dækket skade.

 • Fastpris

  Hos de selskaber, der ikke har en fast pris på forsikringen, vil du kunne tilkøbe denne som en tilvalgsdækning, så du undgår prisstigninger ved skader.

Find den bedste bilforsikring

Tid Til Forsikring giver dig:

 • En forsikringspakke skræddersyet til dine behov
 • Det bedste selskabsmatch til den rigtige pris
 • En proces, der er nem, hurtig og gratis
Få hjælp til at finde den rigtige bilforsikring